ARENDAL: — Vi vil legge vekt på pengespillets familiære, sosiale, materielle og yrkesmessige aspekter, og legge opp til samarbeid med spillerens familie, nettverk og samarbeidspartnere i det formelle hjelpeapparatet for best mulig å ta hånd om spilleproblemenes tilknytning til ovennevnte aspekter, skriver leder ved Aust-Agder klinikken, Arne Bie.Prosjektet med å prøve ut behandlingsformer har to siktemål. Det ene er å utvikle behandlingstilbudet og hjelpetiltakene. Det andre er å utvikle kompetanse i kartlegging, forståelse og behandling av spilleavhengighet, som kan anvendes til beste for problemspillere og pårørende i Helseregion sør.Bie vil at det skal ansettes en prosjektkoordinator som skal lede utviklingsprosjektet. Det skal dessuten være en styringsgruppe med representanter for de ulike involverte parter. Ønsket er at prosjektet skal gå over tre år.At det er Aust-Agder klinikken som setter i gang prosjektet er ikke tilfeldig. I Danmark og Sverige er det rusomsorgen som har utviklet behandlingstilbud for spilleavhengige. Det er en rekke likhetspunkter mellom rusavhengighet og spilleavhengighet; det gjelder benekting av problemomfanget, kontrolltap i spillesituasjonen, manglende evne til å stoppe atferden over tid til tross for ønske om det, omfattende personlige, familiære, økonomiske og sosiale konsekvenser av spilleatferden.