• FOTO: Scanpix/Arkivfoto

- Kun hjemmeværende bør få støtte

Jan Oddvar Skisland (KrF) ønsker en radikal forandring av dagens kontantstøtte-ordning. Ifølge han bør kun hjemmeværende få støtte i fremtiden.