Kristiansander brent for ku-sex

Det siste mennesket som ble brent på Agder var 17 år gamle Kristen Paulsen. For 250 år siden ble han henrettet for sodomi med ei ku på Nedre Timenes.