Drapsdømt vurderer anke

27-åringen som drepte Elin Laursen er dømt til 16 års forvaring med en minstetid på 10 år.