Ikke fengsel på Evjemoen før i 2008

Det blir ikke bygging av fengsel på Evjemoen før tidligst i 2008.