• FOTO: MMS Ernest Boswarva

Krasjet nesten i låve

Sjåføren (51) kom utrolig nok fra det uten alvorlige skader.