- Diskriminerer bevegelseshemmede

Norges Handikapforbund reagerer sterkt på taxiforbudet, og vil ta saken opp med politikerne i Lillesand.