Dømt til betinget fengsel og bot

Advokat Thor Bache-Wiig fikk betinget fengsel i seks måneder og 100.000 kroner i bot for straffbar vitnepåvirkning. Han får fortsette som advokat.