• HARD KRITIKK: Kåre Melhus ved Mediehøgskolen Gimlekollen stiller seg bak kravene fra Utenriksdepartementet.

Universitet får knusende kritikk

Samarbeidet mellom Mediehøgskolen Gimlekollen og Universitetet i Addis Abeba kan bli kuttet.