KRISTIANSAND Gråmarkedsmeglerne anker dommen inn for Høyesterett. — Dommen er anket. Vi har anket på det punktet de ble domfelt, på konsesjonsspørsmålet. Vi leverte anken på fredag, sier Christian Hausvik, forsvarer for Eivind Bergem. Ifølge Hausvik er også dommen anket for Egil Valseth Olsen og Seven Aukland. - Så får vi se om saken slipper inn til Høyesterett. Vi bør ha en avgjørelse i god tid før jul om den slipper inn eller ikke, sier Hausvik.