• FORSLAGET: Det hvite området og bebyggelsen er det som i dag eksisterer på Gåseholmen. De fargelagte bygningene er plassert på arealer som skal fylles opp i sjøen. Denne nye bygningsmassen utgjør rundt 10.000 kvadratmeter. Planene omfatter også ny gangbro og ny bro som gir seilingshøyde for småbåttrafikken. FOTO: Tegning: Alv-Tore Romedal

Dette kan bli «nye» Farsund

200 millioner kroner skal brukes for å knytte Gåseholmen og Farsund sentrum tettere sammen.