• FOTO: MMS, JON ANDERS MØLLEN

Seilbåt rev 22 000 volts høyspentledning tvert av

En nederlandsk 83 fots seilbåt trosset skiltingen for makshøyde i leden ved Stokken tirsdag, og rev med seg hele høyspentstrekket ut til Randøya. Strømbruddet som fulgte fikk konsekvenser for Randesund, Dvergsnes og hele Randøya.