- Ikke mye som skal til

I perioden 2001 til 2004 evaluerte Sintef et prosjekt kalt «Det tilgjengelige bibliotek». I Sarpsborg, Tønsberg og Oslo ble eksisterende biblioteker tilrettelagt for funksjonshemmede.