• FOTO: Amund Hestsveen

Går ut med brev til foresatte i dag

Rektor ved Solholmen skole, Åse Ellingsen, beklager hvis hun har skapt uro blant foresatte ved Solholmen skole. — Vi har selvsagt hele tiden vurdert å gå ut med informasjon om tilfellene der barn er blitt utsatt for ubehagelige opplevelser, sier hun.