• NEDDEMT SLIT: En gang for lenge, lenge siden var all jord verdifull. Nå ligger rydningsgjerdene på den eldgamle garden Lyngtveit på bunnen av kraftmagasinet Bossvatn i Bykle. Om våren, når kraftutbyggerne forbereder seg på det verdifulle smeltevannet fra fjellet, dukker kulturminnene opp. FOTO: Johs Bjørkeli

På bunnen av et kraftmagasin

Om våren kan man vandre på historisk grunn på bunnen av Bossvatn i Bykle.