• FOTO: Scanpix

Ap vil slå sammen fire fylker

Arbeiderpartiet Aust-Agder ønsker å slå sammen Agder-fylkene, Telemark og Vestfold til en ny region, Skagerrakregionen.