Finland forbyr sexkjøp

Finlands nasjonalforsamling har bestemt at det skal innføres en lov som forbyr kjøp av seksuelle tjenester.