Villa-brann på Vanse

En bråtebrann kom ut av kontroll