• ØNSKER IKKE SKILLE: Undersøkelser viser at 40 prosent ønsker å bevare statskirkeordningen som den er. Det er dermed ingen endringer i holdningene våre siden en tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2003. FOTO: KRISTIN ELLEFSEN

Få vil skille kirke fra stat

SI DIN MENING: Bare hver tredje nordmann ønsker å skille kirke fra stat. De som ønsker å gjøre slutt på det tette forholdet mellom kirke og stat har dermed liten ryggdekning i folket, melder BT.

— Religion er noe PERSONLIG og PRIVAT. Det er ingenting det offentlige skal lefle med skriver en av fvn.nos lesere. Hva mener du?