KRISTIANSAND KVADRATUREN— Det betyr at byen blir et atskillig mer levende sted. Det blir en trivelig forbedring, samtidig som vi må sørge for at ikke alle bor i en grå bakgård, uttaler rådgiver Ingvald Kårikstad i kommunens byutviklingsenhet.Ved å summere foreløpig kjente byggeprosjekter, regner de seg fram til at det skal bygges 3000 leiligheter i Kvadraturen de neste 10-20 år.Det betyr rundt regnet 5000 nye beboere i bykjernen, kanskje enda flere hvis mange barnefamilier søker innover. FLYTTET UT.

— Tar du en vandretur i Bergen, så ser du forskjellen. Gatene har mye mer liv i seg, og det skyldes at to og en halv ganger så mange bor i sentrum der, forklarer Kårikstad.I hans barndom, på 1950-tallet, bodde om lag 14.000 av totalt 25.000 kristiansandere i Kvadraturen. Men med årene ble det populært å bo mer landlig, folk flyttet til nye byggefelt og under 4000 ble igjen.I perioden 1994 til 2006 økte antall bosatte i Kvadraturen fra 4080 til 5090 - nesten dobbelt så høy vekst som i kommunen totalt. Og de neste årene vil altså tilflyttingen eksplodere.Utbygging av Tangen og Nybyen er allerede godt i gang. Neste ut er Euroterminalen (Byparken) om fem års tid, Silokaia innen ti år og til sist Containerterminalen og Lagmannsholmen, hvor fremdriften er mer usikker. I tillegg skjer en kontinuerlig utvikling i kvartalene.- Jeg håper disse områdene får egne strøkpreg, både i forhold til fysisk utseende og tilbud som finnes der, slik at de blir nye attraksjoner utenfor Markens. Da blir vi en litt større by, mener teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand kommune. BARNEFAMILIER.

Barnetallet i Kvadraturen er fortsatt lavt, mens beboere på rundt 20 og over 50 år er overrepresentert. Trenden er at unge par flytter ut så fort forøkelsen finner sted.Kommunen er, med støtte fra Miljøverndepartementet, i gang med et pilotprosjekt om barn og unge i byen, blant annet for å sikre utearealer som innbyr til aktivitet blant de yngste.Man ønsker at også barnefamilier skal finne seg til rette i sentrum.- Men selv om byen legger til rette for barna, kan man ikke garantere at barnefamiliene flytter dit, bemerker Ragnar Evensen.I Syd-Kvadraturen Vel ønsker man nytt liv og nye naboer hjertelig velkommen, men ikke uten et kritisk blikk.- Vi har bare én målsetting i år, og det er å jobbe med trafikken. Vi ber om en trafikkanalyse for hele denne delen av Kvadraturen, for det bare øker og øker. Dessuten må prosjektene stille i kø, så ikke gatene stenges igjen i byggeperioden, advarer velleder Elisabet Stray.Det er ventet at rekreasjonsområder som Baneheia og Odderøya vil bli mer besøkt som følge av folkeboomen i sentrum.Tekst: Vegard Damsgaard vegard.damsgaard@fvn.no - 38113655