Mange av bosettingene på Vestbredden anses for å være ulovlige, fordi de er bygget i det området som ifølge 1948-beslutningen er tildelt palestinerne. Det internasjonale samfunn har oppfordret Israel til å stoppe utvidelsen av bosettingene og respektere den grønne linje — en oppfordring som også ligger som et punkt i det såkalte Veikartet for fred, som ble lansert av president, George W. Bush, i 2002.Kjøreplanen er en ramme for å nå fram til en fredsavtale, og i planens første fase skal Israel nedlegge bosettinger, mens palestinerne skal fjerne terrortrusselen mot Israel. Ifølge de seneste utsagn fra både de israelske og palestinske ledere, er det nettopp Veikartet fra 2002 som skal være premissen for de kommende forhandlinger, og i forbindelse med den igangværende dialogen mellom israelerne og palestinerne har det vært forlydender om at Israel vil fastfryse nybyggingen i bosettingene. Men inntil nå fortsetter bosetterne utbyggingen av byer på Vestbredden - noe som også har skapt en viss fordømmelse internt i Israel. Blant palestinerne er ordet fordømmelse langt fra sterkt nok, her vekker utvidelsen av bosettingene forakt.