• DELVIS FORBUD: Regjeringen vil gi norske kommuner anledning til å forby tigging i avgrensede områder. Varaordfører Jørgen Kristiansen åpner for å innføre slike soner i Kristiansand, mens ordfører Arvid Grundekjøn er mot. Det har vært tilreisende tiggere i Kristiansand i flere år.

Åpner for tiggerforbud i Kristiansand

Flere av partiene i Kristiansand bystyre åpner for å innføre soner i Kristiansand sentrum der det skal være forbudt å tigge.