• Janne Fardal Kristoffersen (ordfører H), Per Olav Skutle (V), Nils Magne Glomsaker (Frp) og Thor Gilbertson (Pp) legger fram et budsjett uten eiendomsskatt. FOTO: Espen Sand

Fjerner eiendomsskatten - og Vigmostad skole

Et flertall av politikerne i Lindesnes går inn for å avvikle eiendomsskatten, legge ned Vigmostad skole og utsette byggingen av ny ungdomsskole.