• OPTIMIST: Administrerende direktør i Agderforskning, Kristin Wallevik, mener det er bra med en dominerende oljenæring. - De andre bransjene i landsdelen kan lære mye av deres innovasjon, sa hun til politikerne fra begge fylkestingene i Agder. FOTO: Torstein Øen

11 av 12 bransjer har økt etter finanskrisen

11 av 12 bransjer på Sørlandet har kommet styrket ut av finanskrisen når man ser på inntekter og antall ansatte. Kun fritidsbåtnæringen ser ut til å synke.