• SKAL NED: Aust-Agder Vegfinans krever i dag inn bompenger tre steder i Aust-Agder. I 2012 ble det etablert en ny bom ved Kviksdalen i Lillesand. Inntektene går til gang- og sykkelvei i Lillesand og Tvedestrand, samt planlegging av ny E 18 mellom Arendal og Tvedestrand. Ifølge prognosene skal bommen vekk i løpet av 2018. FOTO: Hans Jacob Brekke

- Bommene blir fjernet i 2018

Styreleder i Aust-Agder Vegfinans, Arild Eielsen, anslår at bommene i Aust-Agder forsvinner tre år før betalingstiden utløper.