Slipper å sone narkodom

For et knapt år siden ble den unge venndølen tatt med 28 gram hasj.