• GIR MIDLER: Barneminister Inga Marte Thorkildsen gir Kristiansand kommune 4,5 millioner kroner til et samarbeidsprosjekt mellom barneverntjenesten og BUP. FOTO: Scanpix

Får 4,5 millioner til akutthjelp for barn og unge

Kristiansand får penger til et unikt samarbeid for å hjelpe barn og unge med akutte behov. Prosjektet får dispensasjon fra loven for å kunne dele personopplysninger.