Bøter fra fotobokser kun for skandinaver

Nesten halvparten av bilistene som ble fotografert i Baneheitunellen slapp bot. Biler som er registrert utenfor Skandinavia, blir nesten aldri bøtelagt av norske myndigheter.