• AVGJØRELSE NESTE ÅR: Driftsdirektør Per W. Torgersen leder prosjekt Utviklingsplan 2030. FOTO: Kjartan Bjelland

Nytt sykehus avgjøres i løpet av ett år

Neste vår vil trolig avgjørelsen falle om Sørlandet skal bygge et nytt sykehus eller bygge ut de gamle.