- Folk klarer seg veldig bra

Flere ferierer i fjellet denne påske sammenlignet med fjoråret. Likevel har Røde Kors håndtert færre skader.