MANDAL: — Endelig framme, ler biblioteksjef Janne Wigemyr fra Marnardal. Siste bit av reisen fra Marnardal til Mandal ble foretatt i kano på Mandalselva. Med seg i kanoen hadde hun en koffert, inneholdende ei bok med tekster fra hver eneste av de 30 kommunene på Agder.

Start i Tvedestrand

Dermed er bokstafetten i regi av fylkesbibliotekene, Fritt Ord og Kulturrådet enda et stykke videre. Siste reis for prosjektet "Agder rundt" blir når denne kofferten, samt en ekstra koffert med utstillingsmateriell kommer til Lindesnes fyr 2. desember. Stafetten startet i Tvedestrand 6. januar.

Les og reis

— Temaet for prosjektet har vært "Les og reis", og kommunene har valgt ulikt. Noen har holdt seg til historiske tekster hvor de har valgt ut Bjørnsson eller Vinje. Andre har valgt unge menneskers nylige erfaringer fra reiser i utlandet. Det vide spekteret gjør boka ekstra interessant, sier prosjektleder for "Agder rundt", Mari Senumstad Hauge.

Om det ble valgt kano som transportmiddel på denne etappen, har både dressin og tog vært brukt på andre etapper mellom kommunene.