• KRITISK RAPPORT: Både leder i kontrollutvalget, Oddbjørn Hagen, og kommunalsjef for oppvekst, Kristin Robstad, ser alvorlig på kommunerevisjonens rapport om utviklingen i Vennesla-skolen. De vil bruke den til å endre kulturen. Bak Vennesla ungdomsskole hvor hver tredje gutt får spesialundervisning. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Hver tredje gutt på ungdomsskolen er spesialelev

22 prosent av alle ressurser i Venneslaskolen går til spesialundervisning. Nå slår kommunerevisjonen alarm og mener skolen gir elever diagnose og støter dem ut, i stedet for å inkludere dem.