• KOMPROMISS: - Men forstå meg også da, jeg kan ikke være helt cowboy, sa Jørgen Kristiansen. Ove Bakkland (f.v), Reidun Tangstad og Vidar Kleppe var ikke fornøyd med svaret. FOTO: odd-inge r nning uleberg

Her får Jørgen klar beskjed

Hvis du hadde vært patriot, Jørgen, så hadde du ordnet opp for torvhandlerne. Du kan hvis du vil. Dette er for dårlig, altså