• Beboer Randi Lunden (89) får bli gammel i trygge omgivelser på det eneste sykehjemmet i Iveland. For bare femti år siden måtte hun bodd hjemme.

For 50 år siden måtte hun ha klart seg selv

Beboer Randi Lunden (89) får bli gammel i trygge omgivelser på det eneste sykehjemmet i Iveland. På 60-tallet måtte hun bodd hjemme.