• SLIK BLIR DET: 21 kroner i rushtiden, og 14 kroner utenom, lyder den nye rushtidsavgiften. Terje Møller og Vidar Hægeland fra NCC gjør jobben ved Vesterveien. Fra NCC var også Lars Roland, som ikke synlig her. FOTO: Kjartan Bjelland

I dag blir det dyrere å kjøre hjem fra jobb

Satser for den nye rushtidsavgiften henges nå opp på byens fem bomstasjoner.