• Oppgraderes: Prestheiatunnelen er en av 16 veier på fylkesveinettet som må oppgraderes. FOTO: Tormod Flem Vegge

Trenger 340 millioner til broer og tunneler

En rapport fra Statens vegvesen viser at det er behov for rundt 340 millioner kroner for å sette broer og tunneler Vest-Agder fylke eier i forskriftsmessig stand. Fylket må ha økte bevilgninger fra staten for å klare dette.