Vil ha innløst Trotto-hytta

Vindmøller i Birkenes vil være til skade for Trotto-hytta.