• FOREBYGGING: Kristiansand kommune må øke bevilgningene til helse og omsorg med 140 millioner for å komme opp på nivå med de andre storkommunene i landet. Forebygging og rehabilitering er noe av det kommunen må bruke mer penger på, ifølge helse og sosialdirektør Lars Dahlen. FOTO: Erling S. Hægeland

Bruker minst på helse og omsorg

Kristiansand bruker langt mindre på helse og omsorg sammenlignet med andre storkommuner. Helse og sosialdirektør Lars Dahlen mener sektoren blir nedprioritert.