• SYKEHJEMMET: Det er knappe to kilometer fra brannstasjonen til sykehjemmet. Likevel tar en utrykning over 10 minutter. Noe som selvsagt har sammenheng med at stasjonen er ubemannet og mannskapene må kalles inn for hver gang over personsøker. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS

For lang utrykningstid ved brann

Det tar for lang tid for brannvesenet å være på plass om det skulle ta til å brenne på Birkenes sykehjem. Det er konklusjonen etter et branntilsyn. Grensen på 10 minutter overskrides.