• SER UT SOM NØDBLUSS: I mørket blir kinesiske lykter rødlige, og de kan sveve flere mil før de daler ned fra himmelen. Derfor kan Hovedredningssentralen få mange meldinger på en lykt. FOTO: PICHI CHUANG

Vil forby kinesiske lykter

Nesten en gang i døgnet sender Hovedredningssentralen ut redningsskøyte og helikopter for å undersøke om "nødbluss" er kinesiske lykter. Det kan koste mellom 50.000 og 100.000 kroner hver gang.