Det ble avdekket flere svakheter og mangler ved det elektriske anlegget ved Sørlandet sykehus Flekkefjord etter at det ble besluttet å kjøpe ny CT-maskin til sykehuset. Det ble avdekket flere svakheter og mangler ved det elektriske anlegget ved Sørlandet sykehus Flekkefjord etter at det ble besluttet å kjøpe ny CT-maskin til sykehuset. Foto: Jacob J. Buchard

Kjøpte ny CT til sykehuset og oppdaget så at strøm­tilfør­selen ikke er god nok