Det melder Lister24 fredag.

De fire som har søkt stillingen som stasjonssjef i Farsund og Lyngdal er:

  • Jan Åge Sakariassen (52) fra Lyngdal. Konstituert stasjonssjef i Farsund og Lyngdal.

  • Susanne Gardøl (38) fra Lyngdal. Etterforsker i Agder-politiet.

  • Elisabeth Moi Lindland (35) fra Kvinesdal. Politikontakt i Flekkefjord og Kvinesdal.

  • Runar Andersen (52) fra Oslo. Avdelingsingeniør.

Søknadsfristen utløp 13. juli.

I utlysningen la Agder-politiet blant annet vekt på «synlig lederskap» og «fokus på relasjonsbygging, både internt og eksternt».

Farsund og Lyngdal politistasjon har ansvar for polititjenesten i kommunene Farsund, Lyngdal, Hægebostad og Åseral. Politistasjonsdistriktet er organisert med lokaler i Farsund og Byremo.