Opplevde at folk ikke våget å si hva de mente

foto