Moxnes: – Folk har fått nok av politikere som utnytter egne privilegier på det groveste

foto