Den ene kunden hadde legeerklæring på at han skulle få slippe å ha en automatisk strømmåler i huset sitt. Dette av hensyn til mannens psyke fordi han fryktet for at han kunne bli overvåket. Det samme fryktet den andre kunden, men vedkommende hadde ingen legeerklæring på dårlig psyke, skriver Agderposten.

Begge kundene tapte derimot saken mot Agder Energi Nett AS. Kundene tapte på forskjellig grunnlag, som sier noe om regelverket rundt de nye AMS-målerne (automatisk og digital strømmåler) som kraftleverandørene nå er pålagt å installere i alle norske hjem.

Kan slippe automatisk AMS-måler

Har du en legeattest på at du av ulike psykiske eller fysiske grunner ikke kan ha en automatisk AMS-måler i huset ditt, kan du få slippe.

Da den første kunden også motsatte seg å få montert en manuell AMS-måler i huset sitt, gikk han ifølge en dommen fra Agder tingrett for langt. Selv uten automatisk strømmåling har de nye målerne, ifølge dommen, så klare fordeler at Agder Energi Nett AS må få lov til å montere dem.

Andre kunde hadde ikke attest

Den andre kunden hadde derimot ikke legeattest på at han fryktet at måleren kunne brukes til å overvåke ham. Da hadde han, ifølge Agder tingrett, ingen lovlig rett til å motsette seg at Agder Energi Nett AS kan montere en automatisk måler i huset hans.

I motsetning til den første kunden, som pålegges å få montert en manuell AMS-måler i huset sitt, må denne andre kunden godta en automatisk AMS-måler.

Strømkundene er gitt en måned til å bestemme seg for om dommen i Agder tingrett skal ankes.