• Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) mener sykehusdirektør Jan-Roger Olsen må utarbeide overordnede rutiner for å skjerme de pasientgruppene som har problemer med økonomi og egenandeler. FOTO: Reidar Kollstad

- Kan gjøre syke sykere

Pasienter innen psykisk helse og rusbehandling kan bli sykere av ordningen med 640 kroner i gebyr for å ikke møte opp, mener Kari Henriksen (Ap).