• På Cultiva-styremøtet den 17. juni ble 100-millionersbevilgningen til kunstsiloen vedtatt. F.v. Kristin Wallevik, Jørgen Kristiansen, Mette Gundersen, Kjersti Løken Stavrum, Erling Valvik (direktør), Torbjørn Urfjell, Sissel Leire og Cecilie Nissen. Forrest ser vi bakhodet til rådgiver Jan Erik Tønnessen. FOTO: Kjartan Bjelland

Skal vurdere habi­liteten på nytt

Cultiva-styret følger Stiftelsestilsynets anmodning, og innhenter en ny habilitetsvurdering av styremedlemmene i forhold til kunstsilosaken.