Lokalt

Frykter nedleggelse på grunn av formaliteter

Fra venstre: Stig Ulland, lektor i realfag, Ragnhild Holme Qvist, realfagslærer og koordinator på forskerlinja, avdelingsleder Åse Lene Kjellevold og rektor Odd Ivar Hjetland. Bak dem er noen av de 90 elevene som går på forskerlinja på Vågsbygd videregående skole. Foto: Tormod Flem Vegge