Onsdag ble Elisabeth Terese Aaslie dømt til 21 års forvaring av Agder lagmannsrett. Her er forsvarene Olav Sylte og Helge Dolsvåg avbildet utenfor tinghuset etter at dommen ble lest opp for tiltalte i retten. Onsdag ble Elisabeth Terese Aaslie dømt til 21 års forvaring av Agder lagmannsrett. Her er forsvarene Olav Sylte og Helge Dolsvåg avbildet utenfor tinghuset etter at dommen ble lest opp for tiltalte i retten. Foto: Jacob Buchard

– Håper og tror Høyesterett opphever dommen

Forsvarer Olav Sylte mener Agder lagmannsrett har gjort to alvorlige feil som fikk direkte betydning for skyldspørsmålet.