• Den tidligere militærbasen på Lista skal være aktuell som base for amerikanske patruljefly, ifølge aldrimer.no FOTO: Lars Hoen

Lista nevnes som flybase for USA

Den nedlagte flystasjonen på Lista skal være aktuell som base for amerikanske patruljefly. Det er imidlertid helt ukjent for eierne av flyplassen.